Четене от файл от адрес в интернет през базова автентификация (Basic Authentication)

В употребата на Java дори за най-прости цели, четенето от файл рядко отсъства като необходимост. Чести са случаите, когато файлът ще е разположен на друг компютър, до който може да се достигне чрез URL. Това е проста и донякъде безинтересна  задача, но понякога и при нея могат да възникнат определени препятствия. Настоящият пример илюстрира ситуацията, […]