Телефонни измами в Самоков

Четвъртък, пети юли. В девет часа сутринта на телефона у дома се звъни. Телефона вдига майка ми. Тя е в Самоков, аз работя в София. В слушалката прозвучават думи, сподавени в хлипове. „Катастрофа… счупени крайници… страх ме е, ще умра.“ Очевидно телефонните измамници претърпяват известно развитие. Вече не им се налага да целят напосоки пола […]