Двумерни масиви – седлова точка

Ето я и втората задача за двумерни масиви:

Задача 2: Да се преброят седловите точки на двумерен масив. Седлова точка се нарича елемент, който едновременно е минимален за реда и максимален за стълба, в който се намира, или обратното.

Решение:

#include <iostream>
#include <iostream>
#define ARRA 4
#define ARRB 4
using namespace std;

int main(){

  int arr[ARRA][ARRB];
  int row, r, col, m;

  int br = 0;

  bool fail = false;

	// Въвеждаме масива
  cout << "Въведете двумерен масив (" << ARRA << " на " << ARRB << "):\n";
  for(row=0; row<ARRA; row++)
    for(col=0; col<ARRB; col++){
    cin >> arr[row][col];
  }
  cout << "[Готово]\n" << endl;

  cout << "Намерих следните седлови точки: ";

	// Обхождаме матрицата ред по ред
  for(row=0; row<ARRA; row++){
    m = 0;

	 // Намираме максимална точка за реда
    for(col=0; col<ARRB; col++){
      if(arr[row][col] > arr[row][m])
        m = col;
    }
    fail = false;
   // Проверяваме минимална ли е тя за колоната
    for(r=0; r<ARRA; r++){
      if(arr[r][m] < arr[row][m]) fail = true;
    }
   // Намерили ли сме седлова точка?
    if(!fail){
      br++;
      cout << " (" << row+1 << "," << m+1 << ") стойност=" << arr[row][m];
    }

    m = 0;
   // Намираме минимална точка за реда
    for(col=0; col<ARRB; col++){
      if(arr[row][col] < arr[row][m])
      m = col;
    }
    fail = false;
   // Проверяваме максимална ли е тя за колоната
    for(r=0; r<ARRA; r++){
      if(arr[r][m] > arr[row][m]) fail = true;
    }
   // Намерили ли сме седлова точка?
    if(!fail){
      br++;
      cout << " (" << row+1 << "," << m+1 << ") стойност=" << arr[row][m];
    }

  }

  cout << "\n" << br << " общо";
  return 0;
}

Каква е логиката:

 • За всеки ред (27) откриваме максимална стойност (31-34). Отбелязваме не каква е, а къде е (реда го знаем, записваме колоната), използвайки променливата m (33).
 • Проверяваме дали този максимален елемент се явява минимален в m-тата колона (37-39) и ако  това не е така, fail става истина (33).
 • Ако сме намерили седлова точка (обходили сме всички колони, а fail си е останала лъжа), увеличаваме брояча br с 1. Нямаме го по условие, но извеждаме и коя е самата точка – координатите и стойността ѝ.

За същия ред намираме и минималната стойност. Постъпваме по същия начин, както търсейки комбинация макс-мин, но на мушката ни този път е мин-макс.

Както и в миналия пример, любителите на кратките описания тук също могат да опишат двете действия в едно.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.