Магьосник

По стените бяха налепени изрезки от разни вестници и списания, първи страници и реклами, по полиците блестяха купи, медали и отличия; общо взето никоя що-годе широка повърхност не бе лишена от честта да бъде озарявана от усмивката и ярките му сини очи, сияещи от снимки и портрети. Излезеше ли навън по улиците на града, хората […]

България?

– В Европа. Граничила е с Черно море – г-ца Ясуи тракаше с дългите си нокти в огненочервен цвят по полираното сиво бюро. – Добре, още една подсказка – последна – именно там е Балканът, чието––– България?   Класът се обърна към последния чин на редицата откъм вратата. Не защото името на екзотичната държава говореше […]